Trở lại danh sách

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SỐ 3A GIỮA TỈNH CAO BẰNG VÀ TẬP ĐOÀN TÂY BẮC