Trở lại danh sách

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 dự án Phố Thắng Central Park cho khách hàng